38b MAAP_Tam_CUM_b_v1 (1)

May 29, 2021

Imagen 38b. Data: Landsat/NASA/USGS